Thành viên:

conny

Đăng ký phát âm của conny

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 chips [sv] phát âm chips 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 fodral [sv] phát âm fodral 0 bình chọn
07/11/2008 maräng [sv] phát âm maräng 0 bình chọn
07/11/2008 kräm [sv] phát âm kräm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 munhåla [sv] phát âm munhåla 0 bình chọn
07/11/2008 inte [sv] phát âm inte 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 urin [sv] phát âm urin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 eller [sv] phát âm eller 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 böghög [sv] phát âm böghög 0 bình chọn
07/11/2008 biltjuv [sv] phát âm biltjuv 0 bình chọn
07/11/2008 karlakarl [sv] phát âm karlakarl 0 bình chọn
07/11/2008 snippa [sv] phát âm snippa 0 bình chọn
07/11/2008 bajset [sv] phát âm bajset 0 bình chọn
07/11/2008 skjuta [sv] phát âm skjuta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 förgöra [sv] phát âm förgöra 0 bình chọn
07/11/2008 krama [sv] phát âm krama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 kyssa [sv] phát âm kyssa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 hångla [sv] phát âm hångla 0 bình chọn
07/11/2008 pärm [sv] phát âm pärm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Henning Mankell [sv] phát âm Henning Mankell 0 bình chọn
07/11/2008 Ara Abrahamian [sv] phát âm Ara Abrahamian 0 bình chọn
07/11/2008 Victoria [sv] phát âm Victoria 0 bình chọn
07/11/2008 potatis [sv] phát âm potatis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 lejon [sv] phát âm lejon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 giraff [sv] phát âm giraff 0 bình chọn
07/11/2008 djävulsdyrkare [sv] phát âm djävulsdyrkare 0 bình chọn
07/11/2008 brödrost [sv] phát âm brödrost 0 bình chọn
07/11/2008 idiot [sv] phát âm idiot 0 bình chọn
07/11/2008 beige [sv] phát âm beige 1 bình chọn
07/11/2008 orange [sv] phát âm orange 1 bình chọn