Thành viên:

coolcat

Đăng ký phát âm của coolcat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
29/03/2009 biryani [gu] phát âm biryani 0 bình chọn
29/03/2009 valod [gu] phát âm valod 0 bình chọn
29/03/2009 vadodara [gu] phát âm vadodara 0 bình chọn
28/03/2009 rotli [gu] phát âm rotli 0 bình chọn