Thành viên:

cuianqi

Đăng ký phát âm của cuianqi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/07/2008 后顾之忧 [zh] phát âm 后顾之忧 0 bình chọn
29/07/2008 徐志摩 [zh] phát âm 徐志摩 0 bình chọn
29/07/2008 後進先出 [zh] phát âm 後進先出 0 bình chọn
29/07/2008 后卫 [zh] phát âm 后卫 0 bình chọn
29/07/2008 后词汇加工 [zh] phát âm 后词汇加工 0 bình chọn
29/07/2008 後怕 [zh] phát âm 後怕 0 bình chọn
29/07/2008 彗星 [zh] phát âm 彗星 0 bình chọn