Thành viên:

cynthiabueno

Đăng ký phát âm của cynthiabueno

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2010 aproveitação [pt] phát âm aproveitação 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 ano-luz [pt] phát âm ano-luz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 aparatar [pt] phát âm aparatar 0 bình chọn
19/11/2010 legilimência [pt] phát âm legilimência 0 bình chọn
19/11/2010 Ofidioglota [pt] phát âm Ofidioglota 0 bình chọn
19/11/2010 oclumência [pt] phát âm oclumência 0 bình chọn
19/11/2010 Almofadinhas [pt] phát âm Almofadinhas 0 bình chọn
19/11/2010 Salgueiro Lutador [pt] phát âm Salgueiro Lutador 0 bình chọn
19/11/2010 Trouxas [pt] phát âm Trouxas 0 bình chọn
19/11/2010 Marca Negra [pt] phát âm Marca Negra 0 bình chọn
19/11/2010 Sangue Puro [pt] phát âm Sangue Puro 0 bình chọn
19/11/2010 chinfrim [pt] phát âm chinfrim 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 retornamento [pt] phát âm retornamento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/10/2010 Rio de Janeiro [pt] phát âm Rio de Janeiro 5 bình chọn
12/10/2010 João [pt] phát âm João 0 bình chọn
30/05/2010 Jerusalém [pt] phát âm Jerusalém 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 Thayla Ayala [pt] phát âm Thayla Ayala 0 bình chọn
30/05/2010 Zezé Polessa [pt] phát âm Zezé Polessa 0 bình chọn
30/05/2010 boricismo [pt] phát âm boricismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 borbotoar [pt] phát âm borbotoar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 borboremense [pt] phát âm borboremense 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 braquicefalização [pt] phát âm braquicefalização 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 borbulhagem [pt] phát âm borbulhagem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/05/2010 Elizabeth [pt] phát âm Elizabeth 1 bình chọn