Thành viên:

dada264

Đăng ký phát âm của dada264

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/01/2010 雙龍 [zh] phát âm 雙龍 0 bình chọn