Thành viên:

dagurb

Đăng ký phát âm của dagurb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/12/2009 Glósóli [is] phát âm Glósóli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2009 kaupaloki [is] phát âm kaupaloki 0 bình chọn
01/12/2009 Svefnrun [is] phát âm Svefnrun 0 bình chọn
01/12/2009 Guðmunda [is] phát âm Guðmunda 0 bình chọn
01/12/2009 draumstafur [is] phát âm draumstafur 0 bình chọn
01/12/2009 yndislegur [is] phát âm yndislegur 0 bình chọn