Thành viên:

daltonos

Đăng ký phát âm của daltonos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
20/02/2012 Dalton [pt] phát âm Dalton 0 bình chọn