Thành viên:

daltonos

Đăng ký phát âm của daltonos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/02/2012 Fazer [pt] phát âm Fazer 1 bình chọn
21/02/2012 soluço [pt] phát âm soluço 0 bình chọn
20/02/2012 movimento giratório [pt] phát âm movimento giratório 0 bình chọn
20/02/2012 movimento de rotação [pt] phát âm movimento de rotação 0 bình chọn
20/02/2012 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
20/02/2012 oi [pt] phát âm oi 1 bình chọn
20/02/2012 leite [pt] phát âm leite 3 bình chọn
20/02/2012 óleo [pt] phát âm óleo 0 bình chọn
20/02/2012 olho [pt] phát âm olho 4 bình chọn
20/02/2012 não [pt] phát âm não 0 bình chọn
20/02/2012 pão [pt] phát âm pão 0 bình chọn
20/02/2012 Dalton [pt] phát âm Dalton 0 bình chọn