Thành viên:

danieljcooper

Đăng ký phát âm của danieljcooper

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/05/2009 good [en] phát âm good 0 bình chọn
17/05/2009 lick [en] phát âm lick -1 bình chọn
17/05/2009 gash [en] phát âm gash 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 moist [en] phát âm moist 1 bình chọn
17/05/2009 t-shirt [en] phát âm t-shirt 2 bình chọn
17/05/2009 my [en] phát âm my 1 bình chọn
17/05/2009 glass [en] phát âm glass 0 bình chọn
17/05/2009 dance [en] phát âm dance 0 bình chọn
17/05/2009 basil [en] phát âm basil 1 bình chọn