Thành viên:

davesensei

Đăng ký phát âm của davesensei

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2009 therapist [en] phát âm therapist 0 bình chọn
25/07/2009 hello [en] phát âm hello -2 bình chọn
25/07/2009 motivated [en] phát âm motivated -1 bình chọn
25/07/2009 convenience [en] phát âm convenience -1 bình chọn
25/07/2009 Jericho [en] phát âm Jericho 0 bình chọn
25/07/2009 mongoose [en] phát âm mongoose 0 bình chọn
25/07/2009 Cajun [en] phát âm Cajun 0 bình chọn
25/07/2009 shrubbery [en] phát âm shrubbery 0 bình chọn