Thành viên:

ddawg

Đăng ký phát âm của ddawg

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/09/2009 ampere [en] phát âm ampere 1 bình chọn
26/09/2009 ionization [en] phát âm ionization 0 bình chọn
26/09/2009 characterized [en] phát âm characterized 1 bình chọn
26/09/2009 Megaupload [en] phát âm Megaupload 0 bình chọn
26/09/2009 Devonne [en] phát âm Devonne 0 bình chọn
26/09/2009 Leonora [en] phát âm Leonora 0 bình chọn
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] phát âm Theodosia Prevost 0 bình chọn
26/09/2009 Caroline Goulding [en] phát âm Caroline Goulding 0 bình chọn
26/09/2009 William Quan Judge [en] phát âm William Quan Judge 0 bình chọn