Thành viên:

deurs

Đăng ký phát âm của deurs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2018 imperialist [da] phát âm imperialist 0 bình chọn
30/08/2018 Forenede Nationer [da] phát âm Forenede Nationer 0 bình chọn
30/08/2018 skolesystem [da] phát âm skolesystem 0 bình chọn
30/08/2018 Epileptiker [da] phát âm Epileptiker 0 bình chọn
30/08/2018 kapitalistisk [da] phát âm kapitalistisk 0 bình chọn
05/03/2018 troende [da] phát âm troende 0 bình chọn
05/03/2018 lånende [da] phát âm lånende 0 bình chọn
05/03/2018 leet [da] phát âm leet 0 bình chọn
22/05/2014 Ringstedvej [da] phát âm Ringstedvej 1 bình chọn
22/05/2014 en far [da] phát âm en far 0 bình chọn
22/05/2014 en nat [da] phát âm en nat 0 bình chọn
22/05/2014 en kone [da] phát âm en kone 0 bình chọn
22/05/2014 en lærer [da] phát âm en lærer 0 bình chọn
22/05/2014 bredden [da] phát âm bredden 0 bình chọn
22/05/2014 dybden [da] phát âm dybden 0 bình chọn
22/05/2014 længden [da] phát âm længden 0 bình chọn
22/05/2014 skabelsen [da] phát âm skabelsen 0 bình chọn
22/05/2014 roser [da] phát âm roser 0 bình chọn
22/05/2014 aviser [da] phát âm aviser 0 bình chọn
22/05/2014 bagerier [da] phát âm bagerier 0 bình chọn
22/05/2014 en løgn [da] phát âm en løgn 0 bình chọn
22/05/2014 løgne [da] phát âm løgne 0 bình chọn
22/05/2014 højtere [da] phát âm højtere 0 bình chọn
22/05/2014 busser [da] phát âm busser 0 bình chọn
22/05/2014 først og fremmest [da] phát âm først og fremmest 0 bình chọn
22/05/2014 en svensker [da] phát âm en svensker 0 bình chọn
22/05/2014 underst [da] phát âm underst 0 bình chọn
22/05/2014 flest [da] phát âm flest 0 bình chọn
22/05/2014 at gyse [da] phát âm at gyse 0 bình chọn
22/05/2014 gyst [da] phát âm gyst 0 bình chọn