Thành viên:

deurs

Đăng ký phát âm của deurs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2013 kirtler [da] phát âm kirtler 0 bình chọn
07/10/2013 lammekød [da] phát âm lammekød 0 bình chọn
07/10/2013 pinjenød [da] phát âm pinjenød 0 bình chọn
07/10/2013 sammenlignet [da] phát âm sammenlignet 0 bình chọn
08/09/2013 du skulle [da] phát âm du skulle 0 bình chọn
08/09/2013 Ungdomshuset [da] phát âm Ungdomshuset 0 bình chọn
08/09/2013 lunken [da] phát âm lunken 0 bình chọn
08/09/2013 banal [da] phát âm banal 0 bình chọn
08/09/2013 velopdragen [da] phát âm velopdragen 0 bình chọn
08/09/2013 kogende [da] phát âm kogende 0 bình chọn
08/09/2013 beruset [da] phát âm beruset 0 bình chọn
08/09/2013 computeren [da] phát âm computeren 0 bình chọn
08/09/2013 brutal [da] phát âm brutal 0 bình chọn
08/09/2013 planer [da] phát âm planer 0 bình chọn
08/09/2013 billetluge [da] phát âm billetluge 0 bình chọn
08/09/2013 klipfisk [da] phát âm klipfisk 0 bình chọn
08/09/2013 pansre [da] phát âm pansre 1 bình chọn
08/09/2013 kort sagt [da] phát âm kort sagt 0 bình chọn
08/09/2013 det er nok [da] phát âm det er nok 0 bình chọn
08/09/2013 løst [da] phát âm løst 0 bình chọn
08/09/2013 problemet [da] phát âm problemet 0 bình chọn
08/09/2013 vasen [da] phát âm vasen 0 bình chọn
08/09/2013 gentag [da] phát âm gentag 0 bình chọn
08/09/2013 lungekræft [da] phát âm lungekræft 0 bình chọn
21/06/2013 lønnen [da] phát âm lønnen 0 bình chọn
21/06/2013 sofabord [da] phát âm sofabord 0 bình chọn
21/06/2013 stop [da] phát âm stop 0 bình chọn
21/06/2013 lejelejlighed [da] phát âm lejelejlighed 0 bình chọn
21/06/2013 spist [da] phát âm spist 0 bình chọn
21/06/2013 behøvede [da] phát âm behøvede 0 bình chọn