Thành viên:

deurs

Đăng ký phát âm của deurs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2013 cirkulære [da] phát âm cirkulære 1 bình chọn
21/06/2013 Emmelie Engström [da] phát âm Emmelie Engström 0 bình chọn
27/05/2013 Emanuel [da] phát âm Emanuel 0 bình chọn
27/05/2013 Immanuel [da] phát âm Immanuel 0 bình chọn
27/05/2013 Engelbrecht [da] phát âm Engelbrecht 0 bình chọn
27/05/2013 Emmerik [da] phát âm Emmerik 0 bình chọn
27/05/2013 Enok [da] phát âm Enok 0 bình chọn
27/05/2013 Erhard [da] phát âm Erhard 0 bình chọn
27/05/2013 Erland [da] phát âm Erland 0 bình chọn
27/05/2013 Erling [da] phát âm Erling 0 bình chọn
27/05/2013 Erna [da] phát âm Erna 0 bình chọn
27/05/2013 Esajas [da] phát âm Esajas 0 bình chọn
27/05/2013 Eskild [da] phát âm Eskild 0 bình chọn
27/05/2013 Evald [da] phát âm Evald 0 bình chọn
27/05/2013 Evelina [da] phát âm Evelina 1 bình chọn
27/05/2013 Evelyn [da] phát âm Evelyn 0 bình chọn
27/05/2013 Fanny [da] phát âm Fanny 0 bình chọn
27/05/2013 Felix [da] phát âm Felix 0 bình chọn
27/05/2013 Felicia [da] phát âm Felicia 0 bình chọn
27/05/2013 flora [da] phát âm flora 0 bình chọn
27/05/2013 Florian [da] phát âm Florian 0 bình chọn
27/05/2013 Engelstof [da] phát âm Engelstof 0 bình chọn
27/05/2013 Frej [da] phát âm Frej 0 bình chọn
27/05/2013 Fritz [da] phát âm Fritz 0 bình chọn
27/05/2013 Gerhard [da] phát âm Gerhard 0 bình chọn
27/05/2013 Frits [da] phát âm Frits 0 bình chọn
27/05/2013 Frigg [da] phát âm Frigg 0 bình chọn
27/05/2013 Gilbert [da] phát âm Gilbert 0 bình chọn
27/05/2013 Gisela [da] phát âm Gisela 0 bình chọn
27/05/2013 Glenn [da] phát âm Glenn 0 bình chọn