Thành viên:

deurs

Đăng ký phát âm của deurs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2013 Irene [da] phát âm Irene 0 bình chọn
23/05/2013 Janne [da] phát âm Janne 0 bình chọn
23/05/2013 Jenny [da] phát âm Jenny 0 bình chọn
23/05/2013 Jeremias [da] phát âm Jeremias 0 bình chọn
23/05/2013 Jessica [da] phát âm Jessica 0 bình chọn
23/05/2013 Johanna [da] phát âm Johanna 0 bình chọn
23/05/2013 Jonathan [da] phát âm Jonathan 0 bình chọn
23/05/2013 Josef [da] phát âm Josef 0 bình chọn
23/05/2013 øren [da] phát âm øren 1 bình chọn
23/05/2013 baseball [da] phát âm baseball 0 bình chọn
23/05/2013 klassekammerater [da] phát âm klassekammerater 0 bình chọn
23/05/2013 Joseph [da] phát âm Joseph 0 bình chọn
23/05/2013 Judith [da] phát âm Judith 0 bình chọn
23/05/2013 Jutta [da] phát âm Jutta 0 bình chọn
23/05/2013 Julia [da] phát âm Julia 0 bình chọn
23/05/2013 Julian [da] phát âm Julian 0 bình chọn
23/05/2013 Juliane [da] phát âm Juliane 0 bình chọn
23/05/2013 Justine [da] phát âm Justine 0 bình chọn
23/05/2013 Julius [da] phát âm Julius 0 bình chọn
23/05/2013 Jørgine [da] phát âm Jørgine 0 bình chọn
23/05/2013 Kåre [da] phát âm Kåre 0 bình chọn
23/05/2013 Karoline [da] phát âm Karoline 0 bình chọn
23/05/2013 Katharina [da] phát âm Katharina 0 bình chọn
23/05/2013 Catharina [da] phát âm Catharina 0 bình chọn
23/05/2013 Konrad [da] phát âm Konrad 0 bình chọn
23/05/2013 Laila [da] phát âm Laila 0 bình chọn
23/05/2013 Lauritz [da] phát âm Lauritz 0 bình chọn
23/05/2013 Lauge [da] phát âm Lauge 0 bình chọn
23/05/2013 Laura [da] phát âm Laura 0 bình chọn
23/05/2013 Leah [da] phát âm Leah 0 bình chọn