Thành viên:

dfaxx

Đăng ký phát âm của dfaxx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/10/2012 гиратор [ru] phát âm гиратор 0 bình chọn
10/10/2012 гамелан [ru] phát âm гамелан 0 bình chọn
08/10/2012 переименовать [ru] phát âm переименовать 0 bình chọn