Thành viên:

domas

Đăng ký phát âm của domas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2008 esančiame [lt] phát âm esančiame 0 bình chọn
28/11/2008 prie [lt.] [lt] phát âm prie [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] phát âm tikrai [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 pakrantėse ( >pakrantė)) [lt] phát âm pakrantėse ( >pakrantė)) 0 bình chọn
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] phát âm Polas Makartnis 0 bình chọn
28/11/2008 seras [lt.] [lt] phát âm seras [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] phát âm Izraelį (> Izraelis) 0 bình chọn
28/11/2008 ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) [lt] phát âm ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) 0 bình chọn
28/11/2008 ketina (vksm.; >ketinti) [lt] phát âm ketina (vksm.; >ketinti) 0 bình chọn
28/11/2008 surengti (vksm.) [lt] phát âm surengti (vksm.) 0 bình chọn
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] phát âm 1-jį / pirmąjį 0 bình chọn
28/11/2008 savo [lt.] [lt] phát âm savo [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] phát âm koncertą ( >koncertas) 0 bình chọn
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] phát âm informuoja ( >informuoti) 0 bình chọn
28/11/2008 gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] [lt] phát âm gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 susirinkusiems [lt] phát âm susirinkusiems 0 bình chọn
28/11/2008 uoste (dkt.; >uostas) [lt] phát âm uoste (dkt.; >uostas) 0 bình chọn
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] phát âm dainininkas [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 atveža ( >atvežti) [lt] phát âm atveža ( >atvežti) 0 bình chọn
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] phát âm meilės / Meilės [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] phát âm Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] phát âm stadione ( >stadionas) 0 bình chọn
28/11/2008 rengia ( >rengti) [lt] phát âm rengia ( >rengti) 0 bình chọn
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] phát âm repeticiją ( >repeticija) 0 bình chọn
28/11/2008 manoma [lt] phát âm manoma 0 bình chọn
28/11/2008 dalyvaus ( >dalyvauti) [lt] phát âm dalyvaus ( >dalyvauti) 0 bình chọn
28/11/2008 ragino ( >raginti) [lt] phát âm ragino ( >raginti) 0 bình chọn
28/11/2008 metais [lt.] [lt] phát âm metais [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 uždraudė ( >uždrausti) [lt] phát âm uždraudė ( >uždrausti) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] phát âm koncertuoti [lt.] 0 bình chọn