Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/12/2017 sway-backed [en] phát âm sway-backed 0 bình chọn
11/12/2017 signifieth [en] phát âm signifieth 0 bình chọn
11/12/2017 consisteth [en] phát âm consisteth 0 bình chọn
11/12/2017 seeketh [en] phát âm seeketh 0 bình chọn
11/12/2017 celestial body [en] phát âm celestial body 1 bình chọn
09/12/2017 Dunkerley [en] phát âm Dunkerley 0 bình chọn
09/12/2017 demister [en] phát âm demister 0 bình chọn
09/12/2017 leucorrhea [en] phát âm leucorrhea 0 bình chọn
09/12/2017 Currier and Ives [en] phát âm Currier and Ives 1 bình chọn
09/12/2017 Remploy [en] phát âm Remploy 1 bình chọn
06/12/2017 Oresteia [en] phát âm Oresteia 0 bình chọn
06/12/2017 pantherine [en] phát âm pantherine 0 bình chọn
06/12/2017 ceasefire [en] phát âm ceasefire 0 bình chọn
06/12/2017 xenohormesis [en] phát âm xenohormesis 0 bình chọn
06/12/2017 Châteauneuf du Pape [en] phát âm Châteauneuf du Pape 0 bình chọn
06/12/2017 point-to-point [en] phát âm point-to-point 0 bình chọn
05/12/2017 Rebecca Minkoff [en] phát âm Rebecca Minkoff 0 bình chọn
05/12/2017 Dioscorides [en] phát âm Dioscorides 0 bình chọn
05/12/2017 Shrine Auditorium [en] phát âm Shrine Auditorium 1 bình chọn
05/12/2017 acheilous [en] phát âm acheilous 0 bình chọn
30/11/2017 wassailing [en] phát âm wassailing 0 bình chọn
30/11/2017 Clym Yeobright [en] phát âm Clym Yeobright 0 bình chọn
30/11/2017 dihydropteroate diphosphate [en] phát âm dihydropteroate diphosphate 0 bình chọn
30/11/2017 Wisley [en] phát âm Wisley 1 bình chọn
30/11/2017 De’Ath [en] phát âm De’Ath 0 bình chọn
30/11/2017 puzzlingly [en] phát âm puzzlingly 0 bình chọn
26/11/2017 Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase [en] phát âm Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 0 bình chọn
26/11/2017 iduronate-2-sulfatase enzyme [en] phát âm iduronate-2-sulfatase enzyme 0 bình chọn
26/11/2017 pyrimidine synthesis [en] phát âm pyrimidine synthesis 0 bình chọn
26/11/2017 De novo pyrimidine and purine synthesis [en] phát âm De novo pyrimidine and purine synthesis 0 bình chọn