Thành viên:

dvpetc

Đăng ký phát âm của dvpetc

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/04/2009 rui [pt] phát âm rui Của jcxavier