Thành viên:

edd_

Đăng ký phát âm của edd_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2016 кумылетым [chm] phát âm кумылетым 0 bình chọn
10/04/2016 йолташем [chm] phát âm йолташем 1 bình chọn
10/04/2016 куржым [chm] phát âm куржым 0 bình chọn
10/04/2016 чонжыланат [chm] phát âm чонжыланат 0 bình chọn
10/04/2016 изат-влак [chm] phát âm изат-влак 1 bình chọn
23/12/2013 семмастар [chm] phát âm семмастар 1 bình chọn
23/12/2013 сатулаш [chm] phát âm сатулаш 0 bình chọn
23/12/2013 семсавыртыш [chm] phát âm семсавыртыш 1 bình chọn
23/12/2013 яра [chm] phát âm яра 1 bình chọn
23/12/2013 шогалшаш [chm] phát âm шогалшаш 1 bình chọn
23/12/2013 садераҥдаш [chm] phát âm садераҥдаш 1 bình chọn
23/12/2013 сеҥыме [chm] phát âm сеҥыме 1 bình chọn
23/12/2013 саламлыме [chm] phát âm саламлыме 0 bình chọn
23/12/2013 рвеземдымаш [chm] phát âm рвеземдымаш 0 bình chọn
23/12/2013 рожаҥдаш [chm] phát âm рожаҥдаш 1 bình chọn
23/12/2013 рашкалтарыше [chm] phát âm рашкалтарыше 1 bình chọn
23/12/2013 сеҥалтмаш [chm] phát âm сеҥалтмаш 1 bình chọn
23/12/2013 сеҥыше [chm] phát âm сеҥыше 1 bình chọn
23/12/2013 серымаш [chm] phát âm серымаш 0 bình chọn
23/12/2013 самырыкын [chm] phát âm самырыкын 0 bình chọn
23/12/2013 сатулымо [chm] phát âm сатулымо 1 bình chọn
23/12/2013 сатулык [chm] phát âm сатулык 0 bình chọn
23/12/2013 саламлалтме [chm] phát âm саламлалтме 1 bình chọn
23/12/2013 сакыраҥмаш [chm] phát âm сакыраҥмаш 1 bình chọn
23/12/2013 савырымаш [chm] phát âm савырымаш 0 bình chọn
23/12/2013 сийзе [chm] phát âm сийзе 1 bình chọn
23/12/2013 сай-уда [chm] phát âm сай-уда 0 bình chọn
23/12/2013 сагыныше [chm] phát âm сагыныше 1 bình chọn
23/12/2013 роҥгедаш [chm] phát âm роҥгедаш 1 bình chọn
23/12/2013 сакланымаш [chm] phát âm сакланымаш 0 bình chọn