Thành viên:

edd_

Đăng ký phát âm của edd_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2013 азакӱпчык [chm] phát âm азакӱпчык 0 bình chọn
20/12/2013 ӧткырын [chm] phát âm ӧткырын 0 bình chọn
20/12/2013 ӧрыктарен [chm] phát âm ӧрыктарен 0 bình chọn
20/12/2013 пийолаҥге [chm] phát âm пийолаҥге 1 bình chọn
20/12/2013 роскот [chm] phát âm роскот 0 bình chọn
20/12/2013 кеҥежымсыла [chm] phát âm кеҥежымсыла 0 bình chọn
20/12/2013 почылт [chm] phát âm почылт 1 bình chọn
20/12/2013 сулен [chm] phát âm сулен 1 bình chọn
20/12/2013 шыльым [chm] phát âm шыльым 1 bình chọn
20/12/2013 кутырышаш [chm] phát âm кутырышаш 0 bình chọn
20/12/2013 кӱнчылам [chm] phát âm кӱнчылам 0 bình chọn
20/12/2013 ончо [chm] phát âm ончо 1 bình chọn
20/12/2013 кугыжанышласе [chm] phát âm кугыжанышласе 1 bình chọn
20/12/2013 колтен [chm] phát âm колтен 1 bình chọn
20/12/2013 мландываке [chm] phát âm мландываке 0 bình chọn
20/12/2013 ончен [chm] phát âm ончен 0 bình chọn
20/12/2013 пытарымек [chm] phát âm пытарымек 0 bình chọn
20/12/2013 нӧлтен [chm] phát âm нӧлтен 1 bình chọn
20/12/2013 ончыктен [chm] phát âm ончыктен 0 bình chọn
20/12/2013 ошымшӱлышла [chm] phát âm ошымшӱлышла 1 bình chọn
20/12/2013 таратен [chm] phát âm таратен 0 bình chọn
20/12/2013 ужашыже [chm] phát âm ужашыже 1 bình chọn
20/12/2013 кап-кыл [chm] phát âm кап-кыл 0 bình chọn
20/12/2013 тӱрвынчат [chm] phát âm тӱрвынчат 0 bình chọn
20/12/2013 ямдылыман [chm] phát âm ямдылыман 0 bình chọn
20/12/2013 азалык [chm] phát âm азалык 1 bình chọn
20/12/2013 шудылан [chm] phát âm шудылан 0 bình chọn
20/12/2013 пагалыман [chm] phát âm пагалыман 1 bình chọn
20/12/2013 койдара [chm] phát âm койдара 1 bình chọn
20/12/2013 лектым [chm] phát âm лектым 0 bình chọn