Thành viên:

edd_

Đăng ký phát âm của edd_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/12/2013 пӧрткоклаш [chm] phát âm пӧрткоклаш 0 bình chọn
23/12/2013 умылыде [chm] phát âm умылыде 0 bình chọn
23/12/2013 ӱчашен [chm] phát âm ӱчашен 1 bình chọn
23/12/2013 аптыранен [chm] phát âm аптыранен 1 bình chọn
23/12/2013 ончыклык [chm] phát âm ончыклык 0 bình chọn
23/12/2013 пеҥгыдемын [chm] phát âm пеҥгыдемын 1 bình chọn
20/12/2013 рыҥге [chm] phát âm рыҥге 0 bình chọn
20/12/2013 ӧрыктараш [chm] phát âm ӧрыктараш 1 bình chọn
20/12/2013 азакӱпчык [chm] phát âm азакӱпчык 0 bình chọn
20/12/2013 ӧткырын [chm] phát âm ӧткырын 0 bình chọn
20/12/2013 ӧрыктарен [chm] phát âm ӧрыктарен 0 bình chọn
20/12/2013 пийолаҥге [chm] phát âm пийолаҥге 1 bình chọn
20/12/2013 роскот [chm] phát âm роскот 0 bình chọn
20/12/2013 кеҥежымсыла [chm] phát âm кеҥежымсыла 0 bình chọn
20/12/2013 почылт [chm] phát âm почылт 1 bình chọn
20/12/2013 сулен [chm] phát âm сулен 1 bình chọn
20/12/2013 шыльым [chm] phát âm шыльым 1 bình chọn
20/12/2013 кутырышаш [chm] phát âm кутырышаш 0 bình chọn
20/12/2013 кӱнчылам [chm] phát âm кӱнчылам 0 bình chọn
20/12/2013 ончо [chm] phát âm ончо 1 bình chọn
20/12/2013 кугыжанышласе [chm] phát âm кугыжанышласе 1 bình chọn
20/12/2013 колтен [chm] phát âm колтен 1 bình chọn
20/12/2013 мландываке [chm] phát âm мландываке 0 bình chọn
20/12/2013 ончен [chm] phát âm ончен 0 bình chọn
20/12/2013 пытарымек [chm] phát âm пытарымек 0 bình chọn
20/12/2013 нӧлтен [chm] phát âm нӧлтен 1 bình chọn
20/12/2013 ончыктен [chm] phát âm ончыктен 0 bình chọn
20/12/2013 ошымшӱлышла [chm] phát âm ошымшӱлышла 1 bình chọn
20/12/2013 таратен [chm] phát âm таратен 0 bình chọn
20/12/2013 ужашыже [chm] phát âm ужашыже 1 bình chọn