Thành viên:

egosumquisum

Đăng ký phát âm của egosumquisum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/07/2017 parque de recreo [es] phát âm parque de recreo 0 bình chọn
01/07/2017 requerimos [es] phát âm requerimos 0 bình chọn
03/08/2016 friegaplato [es] phát âm friegaplato 0 bình chọn
03/08/2016 cante gitanoandaluz [es] phát âm cante gitanoandaluz 0 bình chọn
03/08/2016 carcajes [es] phát âm carcajes 1 bình chọn
03/08/2016 ropaje [es] phát âm ropaje 0 bình chọn
03/08/2016 escotillón [es] phát âm escotillón 0 bình chọn
03/08/2016 maniobrabilidad [es] phát âm maniobrabilidad 0 bình chọn
11/12/2010 URSS [es] phát âm URSS 0 bình chọn
05/12/2010 Bárbara Mori Ochoa [es] phát âm Bárbara Mori Ochoa 0 bình chọn
05/12/2010 rapear [es] phát âm rapear 0 bình chọn
01/12/2010 parangaricutirimícuaro [es] phát âm parangaricutirimícuaro 2 bình chọn
01/12/2010 sintagma [es] phát âm sintagma 0 bình chọn
01/12/2010 Audentes Fortuna Iuvat [la] phát âm Audentes Fortuna Iuvat 0 bình chọn
01/12/2010 Lauroque [la] phát âm Lauroque 0 bình chọn
01/12/2010 cabrito [es] phát âm cabrito 1 bình chọn
01/12/2010 Monterrey [es] phát âm Monterrey 0 bình chọn
01/12/2010 quingentésimo [es] phát âm quingentésimo 0 bình chọn
01/12/2010 ¿qué hora es? [es] phát âm ¿qué hora es? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2010 huasteca [es] phát âm huasteca 0 bình chọn
01/12/2010 Larissa Riquelme [es] phát âm Larissa Riquelme 0 bình chọn
01/12/2010 Tepic [es] phát âm Tepic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2010 Miguel Hidalgo y Costilla [es] phát âm Miguel Hidalgo y Costilla 0 bình chọn