Thành viên:

emma0728

Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2009 originate [en] phát âm originate 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2009 prey [en] phát âm prey 3 bình chọn
23/04/2009 showering [en] phát âm showering 0 bình chọn
16/04/2009 coppice [en] phát âm coppice 0 bình chọn
15/04/2009 composition [en] phát âm composition 0 bình chọn
15/04/2009 Rihanna [en] phát âm Rihanna -2 bình chọn
15/04/2009 humane [en] phát âm humane 0 bình chọn
15/04/2009 clipped [en] phát âm clipped 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 digestion [en] phát âm digestion 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 vegetarian [en] phát âm vegetarian 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 bangs [en] phát âm bangs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 featured [en] phát âm featured 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 slowly [en] phát âm slowly 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
13/04/2009 Dionysos [en] phát âm Dionysos 0 bình chọn
13/04/2009 psychic [en] phát âm psychic 3 bình chọn
13/04/2009 lawyer [en] phát âm lawyer 12 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Jonas Brothers [en] phát âm Jonas Brothers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Oprah [en] phát âm Oprah 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Argentina [en] phát âm Argentina 0 bình chọn
13/04/2009 newspaper [en] phát âm newspaper 2 bình chọn
13/04/2009 Newsies [en] phát âm Newsies 0 bình chọn
13/04/2009 Christian Bale [en] phát âm Christian Bale 1 bình chọn
13/04/2009 thyroidectomy [en] phát âm thyroidectomy 0 bình chọn
13/04/2009 definite [en] phát âm definite 7 bình chọn
13/04/2009 annunciation [en] phát âm annunciation 0 bình chọn
13/04/2009 annunciate [en] phát âm annunciate 0 bình chọn
13/04/2009 kitty [en] phát âm kitty 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 orange [en] phát âm orange 5 bình chọn
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] phát âm Portuguese Water Dog 2 bình chọn Phát âm tốt nhất