Thành viên:

emma0728

Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/11/2010 ideality [en] phát âm ideality Của xyzzyva
23/04/2009 showering [en] phát âm showering 0 bình chọn
16/04/2009 coppice [en] phát âm coppice Của TopQuark
15/04/2009 composition [en] phát âm composition Của TopQuark
15/04/2009 humane [en] phát âm humane Của TopQuark
15/04/2009 clipped [en] phát âm clipped 0 bình chọn
14/04/2009 vegetarian [en] phát âm vegetarian 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 bangs [en] phát âm bangs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 digestion [en] phát âm digestion 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Jonas Brothers [en] phát âm Jonas Brothers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Oprah [en] phát âm Oprah 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Newsies [en] phát âm Newsies 0 bình chọn
13/04/2009 thyroidectomy [en] phát âm thyroidectomy 0 bình chọn
13/04/2009 annunciation [en] phát âm annunciation 0 bình chọn
13/04/2009 annunciate [en] phát âm annunciate 0 bình chọn
13/04/2009 Metis [en] phát âm Metis Của snowcrocus
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] phát âm Portuguese Water Dog 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Labradoodle [en] phát âm Labradoodle Của Silverdrgnfly