Thành viên:

ergun

Đăng ký phát âm của ergun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 naysayers [en] phát âm naysayers 0 bình chọn
25/05/2012 boyish [en] phát âm boyish 0 bình chọn
23/05/2012 disciple [en] phát âm disciple 0 bình chọn
22/05/2012 luxury [en] phát âm luxury 0 bình chọn
22/05/2012 image [en] phát âm image -1 bình chọn