Thành viên:

evarun

Đăng ký phát âm của evarun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
16/10/2017 best er að smíða meðan járnið er heitt [is] phát âm best er að smíða meðan járnið er heitt 0 bình chọn
16/10/2017 aldrei er góð vísa of oft kveðin [is] phát âm aldrei er góð vísa of oft kveðin 0 bình chọn
16/10/2017 Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is] phát âm Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) 0 bình chọn