Thành viên:

f4lmeatman

Đăng ký phát âm của f4lmeatman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 Harare [sn] phát âm Harare -1 bình chọn
12/09/2012 maskati [sn] phát âm maskati 0 bình chọn
12/09/2012 Mugabe [sn] phát âm Mugabe -1 bình chọn
12/09/2012 Nyarai [sn] phát âm Nyarai -1 bình chọn