Thành viên:

failer

Đăng ký phát âm của failer

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2014 компот [ru] phát âm компот 0 bình chọn
24/02/2014 Рукавишников [ru] phát âm Рукавишников 0 bình chọn
24/02/2014 Русинович [ru] phát âm Русинович 0 bình chọn
24/02/2014 гол [ru] phát âm гол 0 bình chọn
24/02/2014 слово [ru] phát âm слово -1 bình chọn
24/02/2014 продать [ru] phát âm продать 1 bình chọn
24/02/2014 математика [ru] phát âm математика 0 bình chọn
24/02/2014 предать [ru] phát âm предать 0 bình chọn
24/02/2014 рис [ru] phát âm рис 0 bình chọn
24/02/2014 Малая Русь [ru] phát âm Малая Русь 0 bình chọn
24/02/2014 Малая Россия [ru] phát âm Малая Россия 0 bình chọn
24/02/2014 предавать [ru] phát âm предавать 0 bình chọn
24/02/2014 сложившаяся [ru] phát âm сложившаяся -1 bình chọn
24/02/2014 смягчила [ru] phát âm смягчила 0 bình chọn
18/02/2014 неподъёмным [ru] phát âm неподъёмным 0 bình chọn
18/02/2014 теория заговора [ru] phát âm теория заговора 0 bình chọn
18/02/2014 Э-эй [ru] phát âm Э-эй 1 bình chọn
18/02/2014 книжный обзор [ru] phát âm книжный обзор 0 bình chọn
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] phát âm контрвзбзднуть 0 bình chọn
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] phát âm автомобильный дилер 0 bình chọn
18/02/2014 роутер [ru] phát âm роутер 0 bình chọn
18/02/2014 формат вещания [ru] phát âm формат вещания 0 bình chọn
18/02/2014 компьютерный термин [ru] phát âm компьютерный термин 0 bình chọn
18/02/2014 записные книжки [ru] phát âm записные книжки 0 bình chọn
18/02/2014 маршрутизатор [ru] phát âm маршрутизатор 1 bình chọn
16/02/2014 влажная [ru] phát âm влажная 0 bình chọn
16/02/2014 влажное [ru] phát âm влажное 0 bình chọn
11/02/2014 Италии [ru] phát âm Италии 0 bình chọn
11/02/2014 озвучивай [ru] phát âm озвучивай 0 bình chọn
11/02/2014 достигнутых [ru] phát âm достигнутых 0 bình chọn