Thành viên:

famadas

Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2011 saboreando-a [pt] phát âm saboreando-a 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de filmar [pt] phát âm máquina de filmar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 enceradora [pt] phát âm enceradora 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] phát âm máquina de lavar roupa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] phát âm máquina de lavar louça 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 secadora [pt] phát âm secadora 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 termoacumulador [pt] phát âm termoacumulador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 salgueiros [pt] phát âm salgueiros 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 ar condicionado [pt] phát âm ar condicionado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 humidificador [pt] phát âm humidificador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 ferro de engomar [pt] phát âm ferro de engomar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 repensou [pt] phát âm repensou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 chamuscou [pt] phát âm chamuscou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 cerebrais [pt] phát âm cerebrais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 aparentava [pt] phát âm aparentava 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 bonecas [pt] phát âm bonecas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 respiravam [pt] phát âm respiravam 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 danos [pt] phát âm danos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 filtraram [pt] phát âm filtraram 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 fundiu [pt] phát âm fundiu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 remendos [pt] phát âm remendos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 transforma [pt] phát âm transforma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 quadrada [pt] phát âm quadrada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 Blu-ray [pt] phát âm Blu-ray 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 exasperada [pt] phát âm exasperada 0 bình chọn
20/01/2010 rendeu [pt] phát âm rendeu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 aborreci [pt] phát âm aborreci 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 interrupções [pt] phát âm interrupções 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 desolados [pt] phát âm desolados 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 retorceram [pt] phát âm retorceram 1 bình chọn Phát âm tốt nhất