Thành viên:

famadas

Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/07/2011 saboreando-a [pt] phát âm saboreando-a 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/10/2009 tatilmente [pt] phát âm tatilmente 0 bình chọn
19/10/2009 tataravô [pt] phát âm tataravô 0 bình chọn
06/10/2009 meninão [pt] phát âm meninão 0 bình chọn
06/10/2009 meninada [pt] phát âm meninada 0 bình chọn
06/10/2009 meningorragia [pt] phát âm meningorragia 0 bình chọn
06/10/2009 meningopatia [pt] phát âm meningopatia 0 bình chọn
01/10/2009 indício [pt] phát âm indício 0 bình chọn
30/09/2009 unijugado [pt] phát âm unijugado 0 bình chọn
30/09/2009 uniformitarianismo [pt] phát âm uniformitarianismo 0 bình chọn
30/09/2009 unifoliolado [pt] phát âm unifoliolado 0 bình chọn
30/09/2009 unifólio [pt] phát âm unifólio 0 bình chọn
30/09/2009 unifloro [pt] phát âm unifloro 0 bình chọn
30/09/2009 unicúspide [pt] phát âm unicúspide 0 bình chọn
30/09/2009 unicorne [pt] phát âm unicorne 0 bình chọn
30/09/2009 unicaule [pt] phát âm unicaule 0 bình chọn
28/09/2009 palengueiro [pt] phát âm palengueiro 0 bình chọn
28/09/2009 palendrengue [pt] phát âm palendrengue 0 bình chọn
28/09/2009 palência [pt] phát âm palência 0 bình chọn
28/09/2009 palemonídeo [pt] phát âm palemonídeo 0 bình chọn
28/09/2009 palejar [pt] phát âm palejar 0 bình chọn
28/09/2009 palejante [pt] phát âm palejante 0 bình chọn
28/09/2009 paleio [pt] phát âm paleio 0 bình chọn
28/09/2009 paleiforme [pt] phát âm paleiforme 0 bình chọn
28/09/2009 paleetinólogo [pt] phát âm paleetinólogo 0 bình chọn
28/09/2009 paleetnológico [pt] phát âm paleetnológico 0 bình chọn
28/09/2009 paleetinologia [pt] phát âm paleetinologia 0 bình chọn
28/09/2009 paleártico [pt] phát âm paleártico 0 bình chọn
28/09/2009 paleártica [pt] phát âm paleártica 0 bình chọn
28/09/2009 palear [pt] phát âm palear 0 bình chọn