Thành viên:

famadas

Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2010 nervos [pt] phát âm nervos 0 bình chọn
09/01/2010 esquadrinhando [pt] phát âm esquadrinhando 0 bình chọn
09/01/2010 interrompesse [pt] phát âm interrompesse 0 bình chọn
09/01/2010 apalpou [pt] phát âm apalpou 0 bình chọn
09/01/2010 tratou [pt] phát âm tratou 0 bình chọn
09/01/2010 Erasístrato [pt] phát âm Erasístrato 0 bình chọn
09/01/2010 pressione [pt] phát âm pressione 0 bình chọn
09/01/2010 significamente [pt] phát âm significamente 0 bình chọn
09/01/2010 desenhadas [pt] phát âm desenhadas 0 bình chọn
09/01/2010 transportaram [pt] phát âm transportaram 0 bình chọn
09/01/2010 seleções [pt] phát âm seleções 0 bình chọn
09/01/2010 arredondadas [pt] phát âm arredondadas 0 bình chọn
09/01/2010 úmeros [pt] phát âm úmeros 0 bình chọn
09/01/2010 acariciaram [pt] phát âm acariciaram 0 bình chọn
09/01/2010 postadas [pt] phát âm postadas 0 bình chọn
09/01/2010 memorizando [pt] phát âm memorizando 0 bình chọn
09/01/2010 distinguiram [pt] phát âm distinguiram -1 bình chọn
09/01/2010 distraída [pt] phát âm distraída 0 bình chọn
09/01/2010 pronunciava [pt] phát âm pronunciava 0 bình chọn
09/01/2010 secundaristas [pt] phát âm secundaristas 0 bình chọn
09/01/2010 travavam [pt] phát âm travavam 0 bình chọn
09/01/2010 vesica [pt] phát âm vesica 0 bình chọn
09/01/2010 imperceptível [pt] phát âm imperceptível 0 bình chọn
09/01/2010 explicará [pt] phát âm explicará 0 bình chọn
09/01/2010 inundasse [pt] phát âm inundasse 0 bình chọn
08/01/2010 Aryana [pt] phát âm Aryana 0 bình chọn
08/01/2010 Aléssia [pt] phát âm Aléssia 0 bình chọn
08/01/2010 Alberico [pt] phát âm Alberico 0 bình chọn
08/01/2010 Abdala [pt] phát âm Abdala 0 bình chọn
08/01/2010 Alzira [pt] phát âm Alzira 0 bình chọn