Thành viên:

fast_rizwaan

Đăng ký phát âm của fast_rizwaan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/12/2012 अकार्य [hi] phát âm अकार्य 0 bình chọn
10/12/2012 अकार्यसाधक [hi] phát âm अकार्यसाधक 0 bình chọn
10/12/2012 अकाल [hi] phát âm अकाल 0 bình chọn
10/12/2012 अकाल-ग्रस्त [hi] phát âm अकाल-ग्रस्त 0 bình chọn
10/12/2012 अकालजात [hi] phát âm अकालजात 0 bình chọn
10/12/2012 अकालपीड़ित [hi] phát âm अकालपीड़ित 0 bình chọn
10/12/2012 अकाल प्रसूत [hi] phát âm अकाल प्रसूत 0 bình chọn
10/12/2012 अकालातीत [hi] phát âm अकालातीत 0 bình chọn
10/12/2012 अकालिक [hi] phát âm अकालिक 0 bình chọn
10/12/2012 अकाली [hi] phát âm अकाली 0 bình chọn
10/12/2012 अकाली सिख [hi] phát âm अकाली सिख 0 bình chọn
10/12/2012 अकासनीम [hi] phát âm अकासनीम 0 bình chọn
10/12/2012 अकिंचन [hi] phát âm अकिंचन 0 bình chọn
10/12/2012 अक़ीदा [hi] phát âm अक़ीदा 0 bình chọn
10/12/2012 अकीर्ति [hi] phát âm अकीर्ति 0 bình chọn
10/12/2012 अकीर्तिकर [hi] phát âm अकीर्तिकर 0 bình chọn
10/12/2012 अकुटिलता [hi] phát âm अकुटिलता 0 bình chọn
10/12/2012 अग्रगण्य [hi] phát âm अग्रगण्य 0 bình chọn
10/12/2012 सम्ब्रांत [hi] phát âm सम्ब्रांत 0 bình chọn
10/12/2012 अपचायित [hi] phát âm अपचायित 0 bình chọn
10/12/2012 सुर्खरू [hi] phát âm सुर्खरू 0 bình chọn
10/12/2012 सुर्ख़रू [hi] phát âm सुर्ख़रू 0 bình chọn
10/12/2012 शांकरि [hi] phát âm शांकरि 0 bình chọn
10/12/2012 शिखीभू [hi] phát âm शिखीभू 0 bình chọn
10/12/2012 सिनीवाली [hi] phát âm सिनीवाली 0 bình chọn
10/12/2012 रुद्र-गण [hi] phát âm रुद्र-गण 0 bình chọn
10/12/2012 रूपवान [hi] phát âm रूपवान 0 bình chọn
10/12/2012 रूपवंत [hi] phát âm रूपवंत 0 bình chọn
10/12/2012 रूपवन्त [hi] phát âm रूपवन्त 0 bình chọn
10/12/2012 अभिध्या [hi] phát âm अभिध्या 0 bình chọn