Thành viên:

fernandocampos

Đăng ký phát âm của fernandocampos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/12/2012 sociedade agrária [pt] phát âm sociedade agrária 0 bình chọn
30/12/2012 José Eugênio Soares [pt] phát âm José Eugênio Soares 0 bình chọn
30/12/2012 cebola roxa [pt] phát âm cebola roxa 0 bình chọn
30/12/2012 dedo-de-moça [pt] phát âm dedo-de-moça 0 bình chọn
30/12/2012 paraguaçu [pt] phát âm paraguaçu 0 bình chọn
30/12/2012 labogeira [pt] phát âm labogeira 0 bình chọn
30/12/2012 beltrano [pt] phát âm beltrano 0 bình chọn
30/12/2012 taçuíra [pt] phát âm taçuíra 0 bình chọn
30/12/2012 pão com ovo [pt] phát âm pão com ovo 0 bình chọn
30/12/2012 retículo endoplasmático [pt] phát âm retículo endoplasmático 0 bình chọn
30/12/2012 til [pt] phát âm til 0 bình chọn
29/12/2012 jazzístico [pt] phát âm jazzístico 0 bình chọn
29/12/2012 Moisés [pt] phát âm Moisés 0 bình chọn