Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] phát âm legeslegmegvesztegethetetlenebb 0 bình chọn
17/08/2016 beszarok [hu] phát âm beszarok 1 bình chọn
17/08/2016 kenyérbolt [hu] phát âm kenyérbolt 0 bình chọn
17/08/2016 nagy asztal [hu] phát âm nagy asztal 0 bình chọn
17/08/2016 Détári Lajos [hu] phát âm Détári Lajos 0 bình chọn
17/08/2016 sóút [hu] phát âm sóút 0 bình chọn
17/08/2016 rézbánya [hu] phát âm rézbánya 0 bình chọn
17/08/2016 diófás [hu] phát âm diófás 0 bình chọn
17/08/2016 sárgaláz járvány [hu] phát âm sárgaláz járvány 0 bình chọn
17/08/2016 Seder Gábor [hu] phát âm Seder Gábor 0 bình chọn
17/08/2016 köszi szépen [hu] phát âm köszi szépen 0 bình chọn
17/08/2016 Vaskohsziklás [hu] phát âm Vaskohsziklás 0 bình chọn
17/08/2016 Borossebes [hu] phát âm Borossebes 0 bình chọn
17/08/2016 Apatelek [hu] phát âm Apatelek 0 bình chọn
17/08/2016 Pál Tamás [hu] phát âm Pál Tamás 0 bình chọn
17/08/2016 értékhordozó [hu] phát âm értékhordozó 0 bình chọn
17/08/2016 pártázatos [hu] phát âm pártázatos 0 bình chọn
17/08/2016 kösz szépen [hu] phát âm kösz szépen 0 bình chọn
17/08/2016 hirdetőtábla [hu] phát âm hirdetőtábla 0 bình chọn
17/08/2016 köszönés [hu] phát âm köszönés 0 bình chọn
17/08/2016 peszmeg [hu] phát âm peszmeg 0 bình chọn
17/08/2016 még egyszer [hu] phát âm még egyszer 0 bình chọn
17/08/2016 gyermekjóléti [hu] phát âm gyermekjóléti 0 bình chọn
17/08/2016 uránérc [hu] phát âm uránérc 0 bình chọn
17/08/2016 szőlőmunka [hu] phát âm szőlőmunka 0 bình chọn
17/08/2016 törmelékkavics [hu] phát âm törmelékkavics 0 bình chọn
17/08/2016 fatemplom [hu] phát âm fatemplom 0 bình chọn
17/08/2016 kihív [hu] phát âm kihív 0 bình chọn
05/07/2016 táncolni [hu] phát âm táncolni 0 bình chọn
05/07/2016 turistákat [hu] phát âm turistákat 0 bình chọn