Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 zeneszerzőket [hu] phát âm zeneszerzőket 0 bình chọn
05/07/2016 repülőtereket [hu] phát âm repülőtereket 0 bình chọn
05/07/2016 egyiptomiak [hu] phát âm egyiptomiak 0 bình chọn
05/07/2016 indiaiak [hu] phát âm indiaiak 0 bình chọn
05/07/2016 írókat [hu] phát âm írókat 0 bình chọn
05/07/2016 énekesnőket [hu] phát âm énekesnőket 0 bình chọn
05/07/2016 áruházak [hu] phát âm áruházak 0 bình chọn
05/07/2016 titkárnőket [hu] phát âm titkárnőket 0 bình chọn
05/07/2016 pályaudvarok [hu] phát âm pályaudvarok 0 bình chọn
05/07/2016 koreaiak [hu] phát âm koreaiak 0 bình chọn
05/07/2016 kínaiak [hu] phát âm kínaiak 0 bình chọn
05/07/2016 repülőterek [hu] phát âm repülőterek 0 bình chọn
05/07/2016 spanyolok [hu] phát âm spanyolok 0 bình chọn
05/07/2016 hollandok [hu] phát âm hollandok 0 bình chọn
05/07/2016 ausztrálok [hu] phát âm ausztrálok 0 bình chọn
05/07/2016 belgák [hu] phát âm belgák 0 bình chọn
08/08/2015 Irmy Jurkovics [hu] phát âm Irmy Jurkovics 0 bình chọn
08/08/2015 durranóhigany [hu] phát âm durranóhigany 0 bình chọn
08/08/2015 duplikátor [hu] phát âm duplikátor 0 bình chọn
08/08/2015 dézsmabor [hu] phát âm dézsmabor 0 bình chọn
08/08/2015 dédszüle [hu] phát âm dédszüle 0 bình chọn
08/08/2015 dádá [hu] phát âm dádá 0 bình chọn
08/08/2015 dzsúdó [hu] phát âm dzsúdó 0 bình chọn
08/08/2015 dzsóker [hu] phát âm dzsóker 0 bình chọn
08/08/2015 dzsiudzsicu [hu] phát âm dzsiudzsicu 0 bình chọn
08/08/2015 díszfa [hu] phát âm díszfa 0 bình chọn
08/08/2015 díszemelvény [hu] phát âm díszemelvény 0 bình chọn
08/08/2015 díszhely [hu] phát âm díszhely 0 bình chọn
08/08/2015 dzsesszzenekar [hu] phát âm dzsesszzenekar 0 bình chọn
08/08/2015 dzsesszzene [hu] phát âm dzsesszzene 0 bình chọn