Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/07/2016 újak [hu] phát âm újak 0 bình chọn
04/07/2016 pirosak [hu] phát âm pirosak 0 bình chọn
04/07/2016 jók [hu] phát âm jók 0 bình chọn
04/07/2016 alacsonyak [hu] phát âm alacsonyak 0 bình chọn
04/07/2016 jókat [hu] phát âm jókat 0 bình chọn
04/07/2016 szépek [hu] phát âm szépek 0 bình chọn
04/07/2016 szeret [hu] phát âm szeret 0 bình chọn
04/07/2016 diákot [hu] phát âm diákot 0 bình chọn
04/07/2016 mérnökök [hu] phát âm mérnökök 0 bình chọn
04/07/2016 milyeneket [hu] phát âm milyeneket 0 bình chọn
04/07/2016 munkások [hu] phát âm munkások 0 bình chọn
04/07/2016 szakácsok [hu] phát âm szakácsok 0 bình chọn
04/07/2016 sportolók [hu] phát âm sportolók 0 bình chọn
04/07/2016 bankok [hu] phát âm bankok 0 bình chọn
04/07/2016 futsz [hu] phát âm futsz 0 bình chọn
04/07/2016 sétálsz [hu] phát âm sétálsz 0 bình chọn
04/07/2016 eladót [hu] phát âm eladót 0 bình chọn
04/07/2016 írók [hu] phát âm írók 0 bình chọn
04/07/2016 tűzoltók [hu] phát âm tűzoltók 0 bình chọn
04/07/2016 hallok [hu] phát âm hallok 0 bình chọn
04/07/2016 énekel [hu] phát âm énekel 0 bình chọn
04/07/2016 turisták [hu] phát âm turisták 0 bình chọn
04/07/2016 zenészek [hu] phát âm zenészek 0 bình chọn
04/07/2016 fák [hu] phát âm fák 0 bình chọn
04/07/2016 piacok [hu] phát âm piacok 0 bình chọn
04/07/2016 fákat [hu] phát âm fákat 0 bình chọn
04/07/2016 iskolákat [hu] phát âm iskolákat 0 bình chọn
04/07/2016 régiek [hu] phát âm régiek 0 bình chọn
04/07/2016 fiatalokat [hu] phát âm fiatalokat 0 bình chọn
04/07/2016 fiatalok [hu] phát âm fiatalok 0 bình chọn