Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 manikűrös [hu] phát âm manikűrös 0 bình chọn
05/07/2016 főcímek [hu] phát âm főcímek 0 bình chọn
05/07/2016 lassú [hu] phát âm lassú 0 bình chọn
05/07/2016 gazdag [hu] phát âm gazdag 0 bình chọn
05/07/2016 szegények [hu] phát âm szegények 0 bình chọn
05/07/2016 hasbeszélő [hu] phát âm hasbeszélő 0 bình chọn
05/07/2016 komikus [hu] phát âm komikus 0 bình chọn
05/07/2016 Márk evangélista [hu] phát âm Márk evangélista 0 bình chọn
05/07/2016 létige [hu] phát âm létige 0 bình chọn
05/07/2016 paprikást [hu] phát âm paprikást 0 bình chọn
05/07/2016 zöldséglé [hu] phát âm zöldséglé 0 bình chọn
05/07/2016 kivesz [hu] phát âm kivesz 0 bình chọn
05/07/2016 fűtésszerelő [hu] phát âm fűtésszerelő 0 bình chọn
05/07/2016 másnapos [hu] phát âm másnapos 0 bình chọn
05/07/2016 művésznő [hu] phát âm művésznő 0 bình chọn
05/07/2016 eladókat [hu] phát âm eladókat 0 bình chọn
05/07/2016 pincéreket [hu] phát âm pincéreket 0 bình chọn
05/07/2016 szakácsokat [hu] phát âm szakácsokat 0 bình chọn
05/07/2016 szállodákat [hu] phát âm szállodákat 0 bình chọn
05/07/2016 piacokat [hu] phát âm piacokat 0 bình chọn
05/07/2016 kiabálok [hu] phát âm kiabálok 0 bình chọn
05/07/2016 beszélgetsz [hu] phát âm beszélgetsz 0 bình chọn
05/07/2016 festek [hu] phát âm festek 0 bình chọn
05/07/2016 felkelek [hu] phát âm felkelek 0 bình chọn
05/07/2016 tanárt [hu] phát âm tanárt 0 bình chọn
05/07/2016 festesz [hu] phát âm festesz 0 bình chọn
05/07/2016 fiatalt [hu] phát âm fiatalt 0 bình chọn
05/07/2016 magasat [hu] phát âm magasat 0 bình chọn
05/07/2016 úszom [hu] phát âm úszom 0 bình chọn
05/07/2016 városnéző [hu] phát âm városnéző 0 bình chọn