Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 házi koszt [hu] phát âm házi koszt 0 bình chọn
05/07/2016 müzli [hu] phát âm müzli 0 bình chọn
05/07/2016 sajtkrém [hu] phát âm sajtkrém 0 bình chọn
05/07/2016 vajaskenyér [hu] phát âm vajaskenyér 0 bình chọn
05/07/2016 riporterek [hu] phát âm riporterek 0 bình chọn
05/07/2016 almákat [hu] phát âm almákat 0 bình chọn
05/07/2016 almák [hu] phát âm almák 0 bình chọn
05/07/2016 székeket [hu] phát âm székeket 0 bình chọn
05/07/2016 asztalokat [hu] phát âm asztalokat 0 bình chọn
05/07/2016 feketéket [hu] phát âm feketéket 0 bình chọn
05/07/2016 munkásokat [hu] phát âm munkásokat 0 bình chọn
05/07/2016 fényképezel [hu] phát âm fényképezel 0 bình chọn
05/07/2016 keresed [hu] phát âm keresed 0 bình chọn
05/07/2016 telefonokat [hu] phát âm telefonokat 0 bình chọn
05/07/2016 lámpákat [hu] phát âm lámpákat 0 bình chọn
05/07/2016 tanárokat [hu] phát âm tanárokat 0 bình chọn
05/07/2016 fiúkat [hu] phát âm fiúkat 0 bình chọn
05/07/2016 főnökök [hu] phát âm főnökök 0 bình chọn
05/07/2016 repülőgépek [hu] phát âm repülőgépek 0 bình chọn
05/07/2016 vonatokat [hu] phát âm vonatokat 0 bình chọn
05/07/2016 repülőgépeket [hu] phát âm repülőgépeket 0 bình chọn
05/07/2016 kórházakat [hu] phát âm kórházakat 0 bình chọn
05/07/2016 áruházakat [hu] phát âm áruházakat 0 bình chọn
05/07/2016 angolokat [hu] phát âm angolokat 0 bình chọn
05/07/2016 régieket [hu] phát âm régieket 0 bình chọn
05/07/2016 arabok [hu] phát âm arabok 0 bình chọn
05/07/2016 kanadaiak [hu] phát âm kanadaiak 0 bình chọn
05/07/2016 politikusokat [hu] phát âm politikusokat 0 bình chọn
05/07/2016 újakat [hu] phát âm újakat 0 bình chọn
05/07/2016 alacsonyakat [hu] phát âm alacsonyakat 0 bình chọn