Thành viên:

finoboss

Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/09/2012 appolinien [fr] phát âm appolinien 0 bình chọn
13/09/2012 vitupérer [fr] phát âm vitupérer 0 bình chọn
13/09/2012 noctiluque [fr] phát âm noctiluque Của Pat91
13/09/2012 Mastroquet [fr] phát âm Mastroquet 0 bình chọn
13/09/2012 Flavescent [fr] phát âm Flavescent Của Pat91
13/09/2012 caligineux [fr] phát âm caligineux Của Pat91
13/09/2012 Célicole [fr] phát âm Célicole 0 bình chọn
13/09/2012 Nivéal [fr] phát âm Nivéal Của Pat91
13/09/2012 Nival [fr] phát âm Nival Của Pat91
13/09/2012 philippique [fr] phát âm philippique Của Pat91
13/09/2012 dionysiaque [fr] phát âm dionysiaque 0 bình chọn
13/09/2012 atermoiement [fr] phát âm atermoiement 0 bình chọn
13/09/2012 chenu [fr] phát âm chenu 0 bình chọn
13/09/2012 mastard [fr] phát âm mastard 0 bình chọn
13/09/2012 affutiaux [fr] phát âm affutiaux Của Pat91
13/09/2012 délétère [fr] phát âm délétère Của Pat91
13/09/2012 déréliction [fr] phát âm déréliction 0 bình chọn
13/09/2012 pugnacité [fr] phát âm pugnacité Của Macadomia
13/09/2012 forfanterie [fr] phát âm forfanterie Của Pat91
13/09/2012 esbroufe [fr] phát âm esbroufe 0 bình chọn
13/09/2012 fuligineux [fr] phát âm fuligineux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 céladon [fr] phát âm céladon 0 bình chọn
13/09/2012 albâtre [fr] phát âm albâtre 0 bình chọn
13/09/2012 galimatias [fr] phát âm galimatias Của Pat91
13/09/2012 faix [fr] phát âm faix 0 bình chọn
13/09/2012 belliciste [fr] phát âm belliciste 0 bình chọn
13/09/2012 tellurocratie [fr] phát âm tellurocratie 0 bình chọn
13/09/2012 thalassocratie [fr] phát âm thalassocratie 0 bình chọn
13/09/2012 théurgie [fr] phát âm théurgie 0 bình chọn
13/09/2012 idoine [fr] phát âm idoine 0 bình chọn