Thành viên:

finoboss

Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/09/2012 pouvait [fr] phát âm pouvait 0 bình chọn
13/09/2012 amènent [fr] phát âm amènent 0 bình chọn
13/09/2012 Sarajevo [fr] phát âm Sarajevo 0 bình chọn
13/09/2012 ocytocine [fr] phát âm ocytocine 0 bình chọn
13/09/2012 noradrénaline [fr] phát âm noradrénaline 0 bình chọn
13/09/2012 limbique [fr] phát âm limbique 0 bình chọn
13/09/2012 de visu [fr] phát âm de visu 0 bình chọn
13/09/2012 incalculable [fr] phát âm incalculable 0 bình chọn
13/09/2012 soûl [fr] phát âm soûl 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 gorfou [fr] phát âm gorfou 0 bình chọn
13/09/2012 glougloutage [fr] phát âm glougloutage 0 bình chọn
13/09/2012 reniflé [fr] phát âm reniflé 0 bình chọn
13/09/2012 défoncé [fr] phát âm défoncé 0 bình chọn
13/09/2012 rougeaud [fr] phát âm rougeaud 0 bình chọn
13/09/2012 partouze [fr] phát âm partouze 0 bình chọn
13/09/2012 bisexuelle [fr] phát âm bisexuelle 0 bình chọn
13/09/2012 viveur [fr] phát âm viveur 0 bình chọn
13/09/2012 aligneur [fr] phát âm aligneur 0 bình chọn
13/09/2012 irréelle [fr] phát âm irréelle 0 bình chọn
13/09/2012 bégaye [fr] phát âm bégaye 0 bình chọn
13/09/2012 EPS [fr] phát âm EPS -1 bình chọn
13/09/2012 exaucé [fr] phát âm exaucé 0 bình chọn
13/09/2012 dépucelage [fr] phát âm dépucelage 0 bình chọn
13/09/2012 désapprendre [fr] phát âm désapprendre 0 bình chọn
13/09/2012 bécébégé [fr] phát âm bécébégé 0 bình chọn
13/09/2012 aigrie [fr] phát âm aigrie 0 bình chọn
05/11/2011 zébré [fr] phát âm zébré 0 bình chọn
05/11/2011 cantelys [fr] phát âm cantelys 0 bình chọn
05/11/2011 Thovex [fr] phát âm Thovex 0 bình chọn
05/11/2011 Benezet [fr] phát âm Benezet 0 bình chọn