Thành viên:

florentinaa

Đăng ký phát âm của florentinaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2012 hipertensiune [ro] phát âm hipertensiune 0 bình chọn
15/08/2012 înhumat [ro] phát âm înhumat 0 bình chọn
15/08/2012 incriminat [ro] phát âm incriminat 0 bình chọn
15/08/2012 promoţional [ro] phát âm promoţional 0 bình chọn
15/08/2012 nemulţumitor [ro] phát âm nemulţumitor 0 bình chọn
15/08/2012 container [ro] phát âm container 0 bình chọn
15/08/2012 convoca [ro] phát âm convoca 0 bình chọn
15/08/2012 contor [ro] phát âm contor 0 bình chọn
15/08/2012 interimat [ro] phát âm interimat 0 bình chọn
15/08/2012 legionar [ro] phát âm legionar 0 bình chọn
15/08/2012 contracție [ro] phát âm contracție 0 bình chọn
15/08/2012 concesiona [ro] phát âm concesiona 0 bình chọn
15/08/2012 comitat [ro] phát âm comitat 0 bình chọn
15/08/2012 contravenție [ro] phát âm contravenție 0 bình chọn
15/08/2012 contribui [ro] phát âm contribui 0 bình chọn
15/08/2012 copulație [ro] phát âm copulație 0 bình chọn
15/08/2012 cositor [ro] phát âm cositor 0 bình chọn
15/08/2012 coliziune [ro] phát âm coliziune 0 bình chọn
15/08/2012 colagen [ro] phát âm colagen 0 bình chọn
15/08/2012 partea [ro] phát âm partea 0 bình chọn
15/08/2012 copită [ro] phát âm copită 0 bình chọn
15/08/2012 afrodita [ro] phát âm afrodita 0 bình chọn
15/08/2012 Calvinism [ro] phát âm Calvinism 0 bình chọn
15/08/2012 broderie [ro] phát âm broderie 0 bình chọn
15/08/2012 Bolivian [ro] phát âm Bolivian 0 bình chọn
15/08/2012 bipartid [ro] phát âm bipartid 0 bình chọn
15/08/2012 aserţiune [ro] phát âm aserţiune 0 bình chọn
15/08/2012 coordonată [ro] phát âm coordonată 0 bình chọn
15/08/2012 copan [ro] phát âm copan 0 bình chọn
15/08/2012 colorant [ro] phát âm colorant 0 bình chọn