Thành viên:

forvoo

Đăng ký phát âm của forvoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2010 srengéngé [jv] phát âm srengéngé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2010 keseleo [ind] phát âm keseleo 0 bình chọn