Thành viên:

foxfragaria

Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/11/2012 Tony Buzan [en] phát âm Tony Buzan Của trice
26/10/2012 Anna [lv] phát âm Anna 0 bình chọn
05/10/2012 DNA [lv] phát âm DNA 0 bình chọn
05/09/2012 Myleene [en] phát âm Myleene Của studew
22/08/2012 Kristīne [lv] phát âm Kristīne 0 bình chọn
22/08/2012 Ieva [lv] phát âm Ieva 0 bình chọn
22/08/2012 Aija [lv] phát âm Aija 0 bình chọn
22/08/2012 Jānis Ošlejs [lv] phát âm Jānis Ošlejs 0 bình chọn
22/08/2012 Earl Klugh [en] phát âm Earl Klugh Của trice
22/08/2012 mamma [lv] phát âm mamma 0 bình chọn
22/08/2012 Juris Civjans [lv] phát âm Juris Civjans 0 bình chọn