Thành viên:

foxfragaria

Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/08/2012 pilnas [lv] phát âm pilnas 0 bình chọn
22/08/2012 dažas [lv] phát âm dažas 0 bình chọn
22/08/2012 kristīgo [lv] phát âm kristīgo 0 bình chọn
22/08/2012 aksioma [lv] phát âm aksioma 0 bình chọn
22/08/2012 ozons [lv] phát âm ozons 0 bình chọn
22/08/2012 Livonija [lv] phát âm Livonija 0 bình chọn
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] phát âm Rīgas jūras līcis 0 bình chọn
22/08/2012 ekvinokcija [lv] phát âm ekvinokcija 0 bình chọn
22/08/2012 darbība [lv] phát âm darbība 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2012 epidēmija [lv] phát âm epidēmija 0 bình chọn
22/08/2012 temperatūra [lv] phát âm temperatūra 0 bình chọn
22/08/2012 universitāte [lv] phát âm universitāte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2012 absolūtais [lv] phát âm absolūtais 0 bình chọn
22/08/2012 alus [lv] phát âm alus 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2012 botānika [lv] phát âm botānika 0 bình chọn
22/08/2012 evolūcija [lv] phát âm evolūcija 0 bình chọn
22/08/2012 ģints [lv] phát âm ģints 0 bình chọn
22/08/2012 gēns [lv] phát âm gēns 0 bình chọn
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] phát âm Baltijas jūra 0 bình chọn
22/08/2012 abējādi [lv] phát âm abējādi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2012 adījums [lv] phát âm adījums 0 bình chọn
22/08/2012 adīts [lv] phát âm adīts 0 bình chọn
22/08/2012 adāmadata [lv] phát âm adāmadata 0 bình chọn
22/08/2012 agrākais [lv] phát âm agrākais 0 bình chọn
22/08/2012 aberācija [lv] phát âm aberācija 0 bình chọn
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] phát âm abonementa kartīte 0 bình chọn
22/08/2012 abonementa fonds [lv] phát âm abonementa fonds 0 bình chọn
22/08/2012 abonenta numurs [lv] phát âm abonenta numurs 0 bình chọn
22/08/2012 acābols [lv] phát âm acābols 0 bình chọn
22/08/2012 uztīkt [lv] phát âm uztīkt 0 bình chọn