Thành viên:

foxfragaria

Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2012 Uldis Bērziņš [lv] phát âm Uldis Bērziņš 0 bình chọn
26/10/2012 Lūcija Garūta [lv] phát âm Lūcija Garūta 0 bình chọn
26/10/2012 Rundāle [lv] phát âm Rundāle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2012 jaunlatvieši [lv] phát âm jaunlatvieši 0 bình chọn
26/10/2012 Imants Ziedonis [lv] phát âm Imants Ziedonis 0 bình chọn
26/10/2012 Rundāles pils [lv] phát âm Rundāles pils 0 bình chọn
05/10/2012 moskītu [lv] phát âm moskītu 0 bình chọn
05/10/2012 gliemežu [lv] phát âm gliemežu 0 bình chọn
05/10/2012 bruņurupucis [lv] phát âm bruņurupucis 0 bình chọn
05/10/2012 ābolu [lv] phát âm ābolu 0 bình chọn
05/10/2012 bumbieru [lv] phát âm bumbieru 0 bình chọn
05/10/2012 plūmju [lv] phát âm plūmju 0 bình chọn
05/10/2012 banānu [lv] phát âm banānu 0 bình chọn
05/10/2012 persiku [lv] phát âm persiku 0 bình chọn
05/10/2012 aprikožu [lv] phát âm aprikožu 0 bình chọn
05/10/2012 ķiršu [lv] phát âm ķiršu 0 bình chọn
05/10/2012 zemeņu [lv] phát âm zemeņu 0 bình chọn
05/10/2012 DNA [lv] phát âm DNA 0 bình chọn
05/10/2012 aveņu [lv] phát âm aveņu 0 bình chọn
05/10/2012 citronu [lv] phát âm citronu 0 bình chọn
05/10/2012 kartupeļi [lv] phát âm kartupeļi 0 bình chọn
05/10/2012 burkāni [lv] phát âm burkāni 0 bình chọn
05/10/2012 kolrābji [lv] phát âm kolrābji 0 bình chọn
05/10/2012 selerijas [lv] phát âm selerijas 0 bình chọn
05/10/2012 augs [lv] phát âm augs 0 bình chọn
05/10/2012 ziedkāposti [lv] phát âm ziedkāposti 0 bình chọn
05/10/2012 sīpoli [lv] phát âm sīpoli 0 bình chọn
05/10/2012 jumts [lv] phát âm jumts 0 bình chọn
05/10/2012 bērni [lv] phát âm bērni 0 bình chọn
05/10/2012 salu [lv] phát âm salu 0 bình chọn