Thành viên:

foxfragaria

Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2012 gaisa [lv] phát âm gaisa 0 bình chọn
05/10/2012 pupas [lv] phát âm pupas 0 bình chọn
05/10/2012 dilles [lv] phát âm dilles 0 bình chọn
05/10/2012 zirņi [lv] phát âm zirņi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/10/2012 vēja [lv] phát âm vēja 0 bình chọn
05/10/2012 piens [lv] phát âm piens 0 bình chọn
05/10/2012 zvaigznes [lv] phát âm zvaigznes 0 bình chọn
05/10/2012 ziedu [lv] phát âm ziedu 0 bình chọn
22/08/2012 Ošlejs [lv] phát âm Ošlejs 0 bình chọn
22/08/2012 Kristīne [lv] phát âm Kristīne 0 bình chọn
22/08/2012 Ieva [lv] phát âm Ieva 0 bình chọn
22/08/2012 Aija [lv] phát âm Aija 0 bình chọn
22/08/2012 Jānis Ošlejs [lv] phát âm Jānis Ošlejs 0 bình chọn
22/08/2012 krīts [lv] phát âm krīts 0 bình chọn
22/08/2012 mamma [lv] phát âm mamma 0 bình chọn
22/08/2012 Juris Civjans [lv] phát âm Juris Civjans 0 bình chọn
22/08/2012 abutilons [lv] phát âm abutilons 0 bình chọn
22/08/2012 centriola [lv] phát âm centriola 0 bình chọn
22/08/2012 saldus [lv] phát âm saldus 0 bình chọn
22/08/2012 Ainārs Rubiķis [lv] phát âm Ainārs Rubiķis 0 bình chọn
22/08/2012 uzreiz [lv] phát âm uzreiz 0 bình chọn
22/08/2012 Druskininki [lv] phát âm Druskininki 0 bình chọn
22/08/2012 Krimulda [lv] phát âm Krimulda 0 bình chọn
22/08/2012 Jaunjelgava [lv] phát âm Jaunjelgava 0 bình chọn
22/08/2012 kuru [lv] phát âm kuru 0 bình chọn
22/08/2012 Piņķi [lv] phát âm Piņķi 0 bình chọn
22/08/2012 Kaspars Gorkšs [lv] phát âm Kaspars Gorkšs 0 bình chọn
22/08/2012 Māris Štrombergs [lv] phát âm Māris Štrombergs 0 bình chọn
22/08/2012 Kārlis Skrastiņš [lv] phát âm Kārlis Skrastiņš 0 bình chọn
22/08/2012 Kaspars Daugaviņš [lv] phát âm Kaspars Daugaviņš 0 bình chọn