Thành viên:

francois

Đăng ký phát âm của francois

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2010 villégiature [fr] phát âm villégiature 0 bình chọn
25/02/2010 canasson [fr] phát âm canasson 0 bình chọn
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] phát âm ascenseur pour l'échafaud 0 bình chọn
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] phát âm la Guadeloupe 0 bình chọn
07/07/2009 La Guyane [fr] phát âm La Guyane 0 bình chọn
07/07/2009 aventure [fr] phát âm aventure 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 fusion [fr] phát âm fusion 0 bình chọn
07/07/2009 Ethnologie [fr] phát âm Ethnologie 0 bình chọn
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] phát âm l'anthropomorphisme 0 bình chọn
07/07/2009 la convivialité [fr] phát âm la convivialité 0 bình chọn
07/07/2009 objection de conscience [fr] phát âm objection de conscience 0 bình chọn
07/07/2009 obstruction [fr] phát âm obstruction 0 bình chọn
07/07/2009 ramification [fr] phát âm ramification 0 bình chọn
07/07/2009 l'empire romain [fr] phát âm l'empire romain 0 bình chọn
07/07/2009 circonstances [fr] phát âm circonstances 0 bình chọn
07/07/2009 piste cyclable [fr] phát âm piste cyclable 0 bình chọn
07/07/2009 nadar [fr] phát âm nadar 0 bình chọn
07/07/2009 Magendie [fr] phát âm Magendie 0 bình chọn
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] phát âm Choucan-en-Brocéliande 0 bình chọn
07/07/2009 maconnais [fr] phát âm maconnais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 circonstance [fr] phát âm circonstance 0 bình chọn
07/07/2009 organisation [fr] phát âm organisation 0 bình chọn
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] phát âm un plan machiavélique 0 bình chọn
07/07/2009 condiment [fr] phát âm condiment 0 bình chọn
07/07/2009 volaille [fr] phát âm volaille -1 bình chọn
07/07/2009 grandes écoles [fr] phát âm grandes écoles 0 bình chọn
31/05/2009 le mazout [fr] phát âm le mazout 0 bình chọn
31/05/2009 le mois d'août [fr] phát âm le mois d'août -1 bình chọn
31/05/2009 L'accent aigu [fr] phát âm L'accent aigu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2009 comportement [fr] phát âm comportement 0 bình chọn