Thành viên:

frangipane

Đăng ký phát âm của frangipane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/02/2009 vino della casa [it] phát âm vino della casa 0 bình chọn
17/02/2009 spumante [it] phát âm spumante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] phát âm spremuta d'arancia 0 bình chọn
17/02/2009 latte intero [it] phát âm latte intero 0 bình chọn
17/02/2009 latte scremato [it] phát âm latte scremato 0 bình chọn
17/02/2009 grappa [it] phát âm grappa 0 bình chọn
17/02/2009 caffè freddo [it] phát âm caffè freddo 0 bình chọn
17/02/2009 caffè espresso [it] phát âm caffè espresso 0 bình chọn
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] phát âm caffè decaffeinato 0 bình chọn
17/02/2009 birra scura [it] phát âm birra scura 0 bình chọn
17/02/2009 birra chiara [it] phát âm birra chiara 0 bình chọn
17/02/2009 birra alla spina [it] phát âm birra alla spina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 aperitivo [it] phát âm aperitivo 1 bình chọn
17/02/2009 analcolico [it] phát âm analcolico 0 bình chọn
17/02/2009 alcolico [it] phát âm alcolico 0 bình chọn
17/02/2009 acqua gassata [it] phát âm acqua gassata 0 bình chọn
17/02/2009 acqua naturale [it] phát âm acqua naturale 0 bình chọn
17/02/2009 tonno in scatola [it] phát âm tonno in scatola 0 bình chọn
17/02/2009 sogliola [it] phát âm sogliola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 sgombro [it] phát âm sgombro 0 bình chọn
17/02/2009 scampi [it] phát âm scampi 0 bình chọn
17/02/2009 sardina [it] phát âm sardina 0 bình chọn
17/02/2009 sardine [it] phát âm sardine 0 bình chọn
17/02/2009 salmone marinato [it] phát âm salmone marinato 0 bình chọn
17/02/2009 salmone affumicato [it] phát âm salmone affumicato 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 polpo [it] phát âm polpo 0 bình chọn
17/02/2009 ostrica [it] phát âm ostrica 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 merluzzo [it] phát âm merluzzo 0 bình chọn
17/02/2009 granchio [it] phát âm granchio 0 bình chọn
17/02/2009 gamberetti [it] phát âm gamberetti 0 bình chọn