Thành viên:

frovo1

Đăng ký phát âm của frovo1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2008 seatbelt [en] phát âm seatbelt 0 bình chọn
18/07/2008 Daryl [en] phát âm Daryl 2 bình chọn Phát âm tốt nhất