Thành viên:

funya

Đăng ký phát âm của funya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2018 不退転 [ja] phát âm 不退転 0 bình chọn
03/06/2018 年金生活者 [ja] phát âm 年金生活者 0 bình chọn
03/06/2018 液体クレンザー [ja] phát âm 液体クレンザー 0 bình chọn
03/06/2018 合流注意 [ja] phát âm 合流注意 0 bình chọn
03/06/2018 コネ社会 [ja] phát âm コネ社会 0 bình chọn
03/06/2018 余計に [ja] phát âm 余計に 1 bình chọn
02/06/2018 無臭 [ja] phát âm 無臭 0 bình chọn
02/06/2018 集合写真 [ja] phát âm 集合写真 0 bình chọn
02/06/2018 最晩年 [ja] phát âm 最晩年 0 bình chọn
02/06/2018 調査事項 [ja] phát âm 調査事項 0 bình chọn
02/06/2018 かきむしる [ja] phát âm かきむしる 0 bình chọn
02/06/2018 こわばって [ja] phát âm こわばって 0 bình chọn
02/06/2018 談義する [ja] phát âm 談義する 0 bình chọn
02/06/2018 起動する [ja] phát âm 起動する 0 bình chọn
02/06/2018 汁だく [ja] phát âm 汁だく 0 bình chọn
28/05/2018 厳正保護地域 [ja] phát âm 厳正保護地域 0 bình chọn
28/05/2018 原生自然地域 [ja] phát âm 原生自然地域 0 bình chọn
28/05/2018 複素数平面 [ja] phát âm 複素数平面 0 bình chọn
28/05/2018 節約家 [ja] phát âm 節約家 0 bình chọn
28/05/2018 上映前 [ja] phát âm 上映前 0 bình chọn
28/05/2018 コカイン [ja] phát âm コカイン 0 bình chọn
28/05/2018 野外ライブ [ja] phát âm 野外ライブ 0 bình chọn
28/05/2018 クラシックバレエ [ja] phát âm クラシックバレエ 0 bình chọn
28/05/2018 国際自然保護連合 [ja] phát âm 国際自然保護連合 0 bình chọn
28/05/2018 バスローブ [ja] phát âm バスローブ 0 bình chọn
28/05/2018 資源保護地域 [ja] phát âm 資源保護地域 0 bình chọn
22/05/2018 悪質タックル [ja] phát âm 悪質タックル 0 bình chọn
26/02/2018 露悪趣味 [ja] phát âm 露悪趣味 0 bình chọn
26/02/2018 空が焼ける [ja] phát âm 空が焼ける 0 bình chọn
26/02/2018 鯨が潮を噴く [ja] phát âm 鯨が潮を噴く 0 bình chọn